Chat with us, powered by LiveChat

CADprofi

ช่วยในการออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม และ เครื่องกล เช่น งานติดตั้งไฟฟ้า และ ประปา.

CADprofi

เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศโปแลนด์ในปี คศ. 1996 ปัจจุบันมีสำนักงานอยู่ในสองประเทศ คือ ประเทศโปแลนด์ และ เยอรมัน CADprofi เป็นโปรแกรม CAD ที่ครอบคลุมงานออกแบบ ในหลายสาขา หลากสายงาน โดยCADprofi ทำงานร่วมกับโปรแกรม CAD ต่างๆ ที่เราใช้อยู่โดยอัตโนมัติ เช่น โปรแกรม AutoCAD, GstarCAD และ CAD ทางเลือก อื่นๆ อีกมากมาย

CADprofi มีทั้งหมด 4 Modules ดังนี้

CADprofi Architectural

ใช้ในการออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม สร้าง Construction Plan, Cross-Sections และ Elevation Views ช่วยเพิ่มความสะดวกในการออกแบบองค์ประกอบต่างๆ ของอาคาร เช่น ประตู ผนัง หลังคา สามารถเขียนแบบได้อย่างรวดเร็ว และ ยังมี Library ที่รวบรวมObject ของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ที่ใช้ในการตกแต่งอีกมากมาย อีกทั้งยังมีลักษณะเฉพาะของโปรแกรม ที่สามารถใช้ในการออกแบบทางหนีไฟ และ เส้นทางออกฉุกเฉินได้

Key features

– Designing all types of complex installations (heating, plumbing, water, gas, medical, firesafety, ventilation, air conditioning, industry automation, etc.).
– Facilitating the drawing of plans, crosssections, diagrams and isometric views.
– Automatic drawing of pipe and ventilation ducts.
– Automatic joining of ducts and pipes with any selected form parts.
– Calculating the length of wires and the surface of ventilation ducts.
– Fast design work using symbols and object in One-Click technology.

– Automatic numbering wizard.
– Manager of custom user content (blocks, drawing frames, symbols, etc.).
– Automatic bill-of-materials generation. The BOM can be printed or exported using many target file formats, including pdf, rft (doc), xls, xml, csv, etc.
– Automatic generation of visual symbol legends.
– Library of equipment by leading manufacturers of many industries.
– Metric and imperial units available.
– On-line updates.

CADprofi Electrical

ใช้สำหรับการออกแบบ เขียนแบบ วงจรไฟฟ้า ที่มีความซับซ้อน เช่น วงจรไฟฟ้า วงจรการติดตั้งสายโทรคมนาคมต่างๆ เป็นต้น โปรแกรมจะมีสัญลักษณ์ และ แบบของอุปกรณ์มาตรฐานไว้ให้ เช่น light fixtures, switchgearsเป็นต้น โปรแกรมจะช่วยให้เขียนแบบวงจร การเดินสายไฟต่างๆ ทำได้ง่าย รวดเร็วขึ้น และ ที่มีประโยชน์มาก คือ การสร้างหมายเลขที่อยู่ของวงจรไฟฟ้า การแก้ไขพิมพ์เขียว สามารถทำได้อย่างง่ายดาย

Key features

– An extensive library of symbols for electrical and industrial automation installations.
– Automatic drawing of wiring ducts and routes.
– Electrical components, switches, light fixtures and more.
– Quick numbering (addressing) of electric circuits.
– Products and equipment by leading manufacturers (Legrand, Cablofil, Zucchini and more).
– Fast design work using symbols and object in One-Click technology.

– Automatic numbering wizard.
– Manager of custom user content (blocks, drawing frames, symbols, etc.).
– Automatic bill-of-materials generation. The BOM can be printed or exported using many target file formats, including pdf, rft (doc), xls, xml, csv, etc.
– Automatic generation of visual symbollegends.
– Library of equipment by leading manufacturers of many industries.
– Metric and imperial units available.
– On-line updates.

CADprofi HVAC & Piping

HVAC& Piping ประกอบด้วย library ของ objects ที่ใช้ในการเขียนแบบ สำหรับการติดตั้งงานระบบ HVAC การติดตั้งท่อ, ท่อประปา, ท่อก๊าซ, เครื่องดับเพลิง และ การทำความเย็น รวมถึงเทคโนโลยีสำหรับการออกแบบก่อสร้าง และ งานอุตสาหกรรมด้วย เช่น การออกแบบแผนผัง และ แผนภูมิ, มุมมอง Isometric, Plan และ cross-sections

Key features

– Designing all types of complex installations (heating, plumbing, water, gas, medical, firesafety, ventilation, air conditioning, industry automation, etc.).
– Facilitating the drawing of plans, crosssections, diagrams and isometric views.
– Automatic drawing of pipe and ventilation ducts.
– Automatic joining of ducts and pipes with any selected form parts.
– Calculating the length of wires and the surface of ventilation ducts.
– Fast design work using symbols and object in One-Click technology.

– Automatic numbering wizard.
– Manager of custom user content (blocks, drawing frames, symbols, etc.).
– Automatic bill-of-materials generation. The BOM can be printed or exported using many target file formats, including pdf, rft (doc), xls,
xml, csv, etc.
– Automatic generation of visual symbol legends.
– Library of equipment by leading manufacturers of many industries.
– Metric and imperial units available.
– On-line updates.

CADprofi Mechanical

ใช้สำหรับการเขียนแบบงานทางด้านวิศกรรม และ เครื่องกล ชิ้นส่วนอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์จากโลหะ ข้อมูล ชิ้นส่วน เช่น น๊อต สกรู แบริ่ง โซ่ เฟือง และ เหล็กรูปพรรณ เป็นไปตามมาตรฐานงานเครื่องกล มีครบทุกมาตรฐาน ทั้งมาตฐานใน และต่างประเทศ (DIN, ISO, ANSI) รวมไปจนถึงการเขียนแบบทางด้านระบบ Plumbing และ Pneumatic

Key features

– Standardized parts: bolts, screws, washers, nuts, joints, rivets, studs, openings, rebates, wedges, pivots, pins, bearings, grease nipples and many more.
– Many local and international standards.
– Steel profiles: L-bars, tapered-channel bars, flat bars, box sections, rods, pipes and more.
– Casings and end caps, pipes, U-bends, tees, reducers, etc.
– All parts are available in many views.
– Procedures for calculating and automatically drawing heat exchangers.
– Editor for diagrams of pneumatic and plumbing systems.
– Fast design work using symbols and object in
– One-Click technology.

– Automatic numbering wizard.
– Manager of custom user content (blocks, drawing frames, symbols, etc.).
– Automatic bill-of-materials generation. The BOM can be printed or exported using many target file formats, including pdf, rft (doc), xls,
xml, csv, etc.
– Automatic generation of visual symbol legends.
– Library of equipment by leading manufacturers of many industries.
– Metric and imperial units available.
– On-line updates.

Related Product