Articles

** การใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรม สร้างสรรค์ผลงานยกระดับงานออกแบบ ** ในปัจจุบันการออกแบบงานเพื่อให้ดูสวยงาม ค่อนข้างมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อที่จะทำการแข่งขันในตลาดที่มีแนวโน้มที่ต้องเน้นความรวดเร็วในการนำเสนอ การออกแบบงานต้องมีความสวยงามและทันต่อกระแส ซึ่งทางทีมออกแบบที่ใช้ SolidWorks ซึ่งได้มีเครื่องมือในการช่วยให้การทำงานได้ง่ายแก้ไขสะดวกและรวดเร็ว Surface เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญที่จะช่วยให้ทำงาน ผสมผสานด้านงานออกแบบได้ดีอีกเครื่องมือหนึ่ง ซึ่งการใช้งานเป็นเหมือนการขึ้นรูปแบบไม่มีความหนาของตัวชิ้นงานจึงทำให้สามารถที่จะทำการปรับแต่งได้อย่างง่ายดาย ฟังก์ชั่นที่ใช้ในการออกแบบที่สำคัญในการสร้างผิวชิ้นงานให้มีความ Smooth ได้อย่างสวยงามคือ  

Read more

บทนำ ในการพัฒนาเพื่อออกแบบเครื่องจักรรวมถึงระบบการผลิตต่างๆ เพื่อใช้งานในกลุ่มสหภาพยุโรป หรือเรียกกันว่ากลุ่ม EU นั้น ปัจจุบันมีความจำเป็นจะต้องใช้เอกสารต่างๆ ประกอบในส่วนของการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความมั่นใจว่าได้รับมาตรฐาน ผู้ผลิตจำเป็นจะต้องมีการวางแผนที่ดี มีการประเมินความเสี่ยง และกระบวนการการจัดการเอกสารที่ดี เพื่อให้เห็นและสอดคล้องกับมาตรฐานใหม่ เพื่อให้บรรลุมาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนดในระเบียบข้อบังคับด้านมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (CE) ของกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) ทั้งนี้ทาง SolidWorks เองก็ได้จัดเตรียมเครื่องมือต่างๆ

Read more