Success – SolidWorks Simulation

       ปัจจุบันทุกบริษัทในแวดวงอุตสาหกรรมการผลิตมุ่งเน้นการพัฒนาระบบสายงานการผลิตไปที่ระบบการผลิตแบบ โดยใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติ (Automation Machine) โดยมีระบบควบคุมอัตโนมัติทางด้านอุตสาหกรรมที่เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในการพัฒนา วิธีการผลิตที่ช่วยลดต้นทุน สามารถควบคุมคุณภาพของการผลิตได้ดีขึ้น เพิ่มกำลังการผลิต และทำให้การผลิตมีความน่าเชื่อถือสูง และเมื่อพูดถึงผู้ผลิต Automation Machine เรามาคุยกับ คุณสกลพจน์ สุขันทอง Managing Director และคุณวิชาญ เฉลิมเวโรจน์

Read more

       48 ปี แห่งการเป็นผู้นำเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “SUTEE GROUP” จากธุรกิจผลิตฝาถังชนิดต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและยานยนต์ เราได้สั่งสมความเชี่ยวชาญในการผลิตฝาถังหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น ฝาถังแรงดัน ฝาแท็งค์น้ำมัน ฝาแท็งค์ก๊าซ LPG ฝาถังแรงดันในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน “SUTEE GROUP” ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของงานด้านโลจิสติกส์

Read more