021-2936.5222

นิตยสารเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการออกแบบทางวิศวกรรม

ฉบับที่ 1 ปี 2016

ISSUE 01/2016

“SMART FACTORY”

เล่มน้ีจะนำเสนอเครื่องมือ และแนวทางการรับมือการเปลี่ยนแปลงไปของเศรษฐกิจโลกที่เข้าสู่ช่วงขาลง ส่งผลให้ผู้ประกอบการบางรายต้องปรับตัว มีการนำเครื่องจักรมาใช้ทดแทนการใช้แรงงานคนมากขึ้นเพื่อ ลดค่าใช้จ่าย ในส่วนของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆ เมื่อเกิดพังหรือเสียเดิมอาจเคยซื้อใหม่ แต่ด้วย เศรษฐกิจแย่จึงต้องปรับมาเปลี่ยนเป็นการซ่อมบำรุงหรือประยุกต์ใช้แทน (Maintenance, Reuse, Recycle, Reduce) โดยใช้กระบวนการผลิตที่ประหยัดเวลา และมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีแบบครบวงจรจนไปสู่คำว่า SMART FACTORY

HIGHLIGHT

+ SOLIDWORK VS Engineering 4.0
+ เขียนงานระบบท่อภายในอาคารง่ายกว่าที่เคย
+ การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปสู่ Smart Factory
+ ปิดจ๊อบงานวิเคราะห์ได้อย่างเก๋ๆ ด้วยการ Simplify ชิ้นงาน
+ ยกระดับ SME พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้วย SolidCAM

[sb_slider_vc alias=”related_mi”]