021-2936.5222

นิตยสารเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการออกแบบทางวิศวกรรม

ฉบับที่ 2 ปี 2015

ISSUE 02/2015

“USER EXPERIENCE”

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

HIGHLIGHT

+ SOLIDWORK TOP 10 2016
+ ฝันคนบิน Martin Jatpack ไอพ่นติดหลัง
+ การศึกษาไทยไปทางไหนไม่มีใครรู้
+ UX ต่อยอดสู่ประสิทธิภาพการออกแบบ
+ วิธีกำจัดความเครียดเกิดจากการทำงาน

[sb_slider_vc alias=”related_mi”]