021-2936.5222

MEP Modeler

MEP Modeler เป็นโปรแกรม ส่วนเสริม ทำงานกับ ARCHICAD สำหรับวิศวกร เพื่อออกแบบ งานระบบ ประปา และ HVAC ในอาคาร โดยสร้างเป็นแบบจำลอง 3 มิติ

MEP Modeler เป็นโปรแกรมส่วนเสริมทำงานกับ ARCHICAD สำหรับวิศวกร เพื่อออกแบบงานระบบประปา และ HVAC ในอาคาร โดยสร้างเป็นแบบจำลอง 3 มิติ เช่นเดียวกับตัวอาคาร เพื่อช่วยให้การออกแบบมีความถูกต้อง ในเรื่องของตำแหน่ง และระดับของอุปกรณ์ต่างๆ ที่วางตัวในแนวอาคาร เช่น ท่อแอร์ ท่อน้ำดี น้ำทิ้ง
เมื่อผู้ออกแบบ สามารถกำหนดตำแหน่งของอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้อง ตั้งแต่ต้น แล้วจะทำให้ลดปัญหาที่ไม่ได้คาดหมายจะเกิดขึ้นตอนก่อสร้าง และลดการเข้าใจไม่ตรงกันระหว่างผู้ออกแบบ และผู้ก่อสร้าง

MEP Systems

การออกแบบงานระบบ ด้วย MEP Modeler โดยสร้างระบบท่อต่าง ๆ เป็น 3 มิติ และ ใส่อุปกรณ์ ต่าง ๆ ในท่อ ซึ่ง จะเกิดเป็น drawing 2 มิติ ให้โดยอัตโนมัติ ทั้งใน แปลน รูปด้าน รูปตัด อีกทั้งยังสามารถทำ drawing ในลักษณะ 3 มิติ เพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ เช่น ใช้ เป็น guide line สำหรับการติดตั้ง หรือใช้เพื่อเคลียร์แบบในจุดติดตั้ง สำคัญ ๆ

Smart MEP Routing

การเดินท่อ ทั้งท่อน้ำ และ ท่อแอร์ สามารถทำได้ ทั้งใน 2 มิติ และ 3 มิติ ซึ่งจะทำให้ผู้ออกแบบ เห็นมิติ ของ ตัวงาน ได้อย่างชัดเจน และ สามารถวัดระยะห่าง ต่าง ๆ ได้ทันที ทำให้ การออกแบบ มีความชัดเจน

Automated Collision Detection

เมื่อสร้าง โมเดลจำลอง ของงานระบบเป็นแบบ 3 มิติ แล้ว ผู้ออกแบบ สามารถ ตรวจสอบ ความถูกต้อง ในเรื่องของ การซ้อนทับ หรือชนกัน ระหว่าง ท่องานระบบ กับ โครงสร้างอาคาร ได้ ด้วยคำสั่งการตรวจสอบการชน (crash detection) โดยโปรแกรมจะแจ้งเป็น รายงาน จำนวน จุดที่มีปัญหาเกิดขึ้น และสามารถ เข้าไปดูจุดที่เป็นปัญหาได้ทันที ซึ่งจะทำให้ แก้ไขได้ทันที ทำให้ลดปัญหาหน้างานในตอนก่อสร้าง

ตัวอย่างการออกแบบ งานระบบ ด้วย MEP Modeler

ตัวอย่างงานทีใช้ ARCHICAD + MEP Modeler

Related Product

[sb_slider_vc alias=”related_mep”]