Chat with us, powered by LiveChat

Rhinoceros

ซอฟต์แวร์สร้าง โมเดล หรือ ชิ้นงาน 3 มิติ สำหรับงาน ออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ต้องการความทันสมัย ในรูปทรง โดยมีความโดดเด่น ในการสร้าง รูปทรงอิสระ หรือ free form

 

Software for Industrial Designer

เป็นซอฟต์แวร์สร้าง โมเดล หรือ ชิ้นงาน 3 มิติ สำหรับงาน ออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ต้องการความทันสมัย ในรูปทรง โดยมีความโดดเด่น ในการสร้าง รูปทรงอิสระ หรือ free form ซึ่งทำให้ นักออกแบบ สามารถ ถ่ายทอด จินตนาการ ออกมาได้อย่าง ไร้ขีดจำกัด

Rhino ช่วยสร้างรูปทรงวัตถุ ในลักษณะโค้งเว้า ได้หลากหลายและมีความถูกต้อง สามารถแก้ไขรูปทรงได้ง่ายกว่า รองรับงาน CAD/CAM/CAE และ multimedia animation กล่าวได้ว่า Rhino สามารถ ขึ้นโมเดลอะไรก็ได้ ตามที่คิด

Features

– Rhino สามารถสร้าง แก้ไข วิเคราะห์ สร้างเอกสาร เรนเดอร์ ทำแอนิเมชัน และ แปลง ส่วนโค้ง surface solid หรือ mesh ได้

– มีเครื่องมือมากมาย ที่ช่วยให้สร้างโมเดล รูปทรง อิสระ อย่างที่ต้องการ ในรูปแบบ surface และ solid ด้วยความละเอียด ถูกต้อง สามารถ นำไปทำ ต้นแบบ และ ผลิตได้ รองรับงาน ได้หลากหลายประเภท ตั้งแต่ เครื่องประดับ ชิ้นเล็ก จนถึง งาน อากาศยาน

– ระบบเมนู และหน้าจอ แบบที่คุ้นเคย 4 ช่องแสดงผล

– สร้าง viewport ได้ไม่จำกัด อัพเดทหร้อมกันทุก viewport

– แสดงผลในแบบ Perspective ได้

– รองรับการแสดงผล มากกว่า 1 จอภาพ

– มีระบบ เลเยอร์ ช่วยให้ทำงานได้ สะดวก

– ทูลบาร์ ที่สามารถเลือกปรับตั้งได้

– รองรับการแสดงผล โดยใช้ OpenGL

– ระบบเมนู หลายภาษา ได้แก่ อังกฤษ เยอรมัน ปรั่งเศส สเปน เชค จีน ญี่ปุ่น เกาหลี

– Online Help การใช้งานและคำสั่งต่าง ๆกว่า 500 หน้า

– สามารถ redo และ undo ได้ไม่จำกัด

– สร้างภาพสมจริง หรือ เรนเดอร์ แบบ shade , raytrace

– โปรแกรมเสริม สำหรับงานต่าง ๆ มากมาย และรองรับการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมได้เอง

– รองรับ 3-D digitizing: MicroScribe, FaroArm, and Romer/Cimcore.

– คำสั่งสร้าง point, line, polyline, polyline, free-form curve, circle, arc, ellipse, rectangle, polygon, helix, spiral, conic, TrueType text, point interpolation, control points (vertices), sketch.

– มีระบบ snap, ortho, planar, ระนาบช่วยวาด, ระนาบบน curve

– คำสั่งสร้าง โค้งจาก วัตถุ ตามขอบ จุดตัด เป็นต้น

– สร้างและแก้ไข surface ได้ ง่าย และละเอียด ตลอดจน ทำงานกับ Solid ได้

– คำสั่งแก้ไข แบบต่าง ๆ cut, copy, paste, delete, delete duplicates, move, rotate, mirror, scale, stretch, align, array, join, trim, split, explode, extend, fillet, chamfer, offset, twist, bend, taper, shear, orient, orient planar object on curve, flow along curve, smooth, project, object properties.

– บอกค่าข้อมูลเฉพาะต่าง ๆ ได้แก่ พิกัด ความยาว มุม รัศมี ขอบเขตตัวงาน พื้นที่ พื้นที่ผิว จุดศูนย์ถ่วง ปริมาตร ฯลฯ

– Rhinoceros สามารถนำเข้า หรือส่งออก ข้อมูลด้วยรูปแบบต่าง ๆ มากมาย ได้แก่ DWG/DXF, SAT (ACIS), 3DS, AI, STL, STEP, IGES (Alias, Ashlar Vellum, AutoFORM, AutoShip, Breault, CADCEUS, CAMSoft, CATIA, Cosmos, Delcam, FastSurf, FastSHIP, Integrity Ware, IronCAD, LUSAS, Maya, MAX 3.0, MasterCAM, ME30, Mechanical Desktop, MicroStation, NuGraf, OptiCAD, Pro/E, SDRC I-DEAS, Softimage, Solid Edge, SolidWorks, SUM3D, SURFCAM, TeKSoft, Unigraphics), X_T (Parasolid), LWO, OBJ, RIB, POV, UDO, VRML, BMP, TGA, JPG, uncompressed TIFF, CSV (export properties และ hydrostatics), VDA, GHS, SLC, Deep Paint 3D, NASA GridTool, Yamaha ESPRi, Tebis.

Learning Material

เทคนิคการใช้งาน

เทคนิคการใช้งาน

รวมเทคนิคการใช้งานต่างๆเกี่ยวกับโปรแกรม Rhinoceros

บทความน่าอ่าน

บทความน่าอ่าน

รวมบทความต่างๆเกี่ยวกับโปรแกรม Rhinoceros

ตัวอย่างลูกค้าของเรา

ตัวอย่างลูกค้าของเรา

ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้โปรแกรม Rhinoceros

รวมดาวน์โหลด

รวมดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดคู่มือ เอกสาร เกี่ยวกับโปรแกรม Rhinoceros

เทคนิคการใช้งาน Rhinoceros

ShowBiz Error: No Slides Found, Please add some slides

Related Product