021-2936.5222

Our Services

SUBSCRIPTION-SERVICES-Banner

บริการหลังการขายสำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ

SYSTEM
IMPLEMENTATION

บริการติดตั้งและพัฒนาระบบบริหารจัดการงานออกแบบ เพื่อลดปัญหาซ้ำซากที่เกิดขึ้น ในระหว่างกระบวนการ พัฒนาผลิตภัณฑ์

บริการจัดทำการนำเสนอผลิตภัณฑ์ จำลองการทำงาน ของผลิตภัณฑ์ และจัดทำเอกสารคู่มือผลิตภัณฑ์

BIM
SERVICES

รับขึ้น BIM Model จากไฟล์งาน 3 มิติ

ADD-ON
DEVELOPMENT

บริการพัฒนาซอฟต์แวร์ และ Add-On สำหรับงาน เฉพาะด้าน ตามความต้องการ ของลูกค้า

งานบริการโดยบริษัทในเครือแอพพลิแคด

DETI TRAINING CENTER

บริการฝึกอบรมสำหรับลูกค้าที่สนใจเรียนรู้การใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับงานออกแบบ ทั้งทาด้านอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง และด้านมัลติมีเดีย

RABBIT
PROTOTYPING

บริการด้านการทำชิ้นงานต้นแบบ โดยมีบริษัท Rabbit Prototype พร้อมให้บริการด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย มั่นใจได้ด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2007