021-2936.5222

SOLIDWORKS PDM Professional

ซอฟต์แวร์ ที่ช่วยในการจัดการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ โดยสามารถจัดการไฟล์ได้ถึง 200 ประเภทไฟล์

SOLIDWORKS PDM Professional

ช่วยควบคุม บริหารจัดการข้อมูล และสร้างความปลอดภัยให้กับข้อมูลขององค์กรได้ ไม่จำกัดว่าเป็นองค์กรขนาดเล็ก หรือ องค์กรขนาดใหญ่ ยกตัวอย่าง เช่น วิศวกรต้องการ แก้ไขงาน (Revisioning) ในระบบ SOLIDWORKS PDM Professional จะต้อง Log in เพื่อเข้าสู่ระบบ โดยใช้รหัสผ่านที่ได้รับจากผู้ควบคุมระบบ จึงทำให้ SOLIDWORKS PDM Professional สามารถควบคุมข้อมูลด้านการออกแบบได้ จึงทำให้ ค้นหาข้อมูลได้ง่าย รวดเร็ว และถูกต้อง นอกจากนี้ SOLIDWORKS PDM Professional สามารถบริหารและจัดการไฟล์ได้หลายชนิด เช่น SOLIDWORKS file, Pro/E file, Inventors file, AutoCAD file, Office file ฯลฯ ดังนั้นไม่ว่าข้อมูลจะเป็นไฟล์งานออกแบบ หรือ งานเอกสารทั่วไป ก็สามารถควบคุมระบบการจัดการเอกสารด้วย SOLIDWORKS PDM Professional

1.พัฒนาระบบง่าย

2. SCALABLE : รองรับระบบการออกแบบ และรองรับการขยายขนาดของทีมในอนาคต

3. GLOBAL : รองรับการทำงานเป็นแบบทีม และทำงานร่วมกันหลายๆ ประเทศ พร้อมกัน

4. AUTOMATED : แจ้งเตือนอัตโนมัติ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล

5. COMPATIBLE : สามารถพัฒนาสู่ระบบการบริหารการจัดการ ERP/MRP system ได้อย่างสมบูรณ์ด้วยฐานข้อมูล SQL เดียวกัน

SOLIDWORKS PDM Professional Solutions ประกอบด้วย

Distributed Collaboration

Regulatory Compliance

SOLIDWORKS Authorized Reseller

SolidWorks_AuthorizedReseller

Knowledge Portal

เทคนิคการใช้งาน SolidWorks PDM Professional

[sb_slider_vc alias=”tips-tricks-pdm”]

Commercial Industries

[sb_slider_vc alias=”related_industry”]

Related Product

[sb_slider_vc alias=”related_pdm”]