021-2936.5222

SOLIDWORKS Standard

เหมาะกับงานด้านออกแบบ เนื่องจาก SOLIDWORKS Standard มีเครื่องมือมากมายที่สามารถช่วยให้คุณออกแบบได้เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และสามารถออกแบบได้หลากหลาย

การออกแบบชิ้นงาน 3D (parts) การออกแบบชิ้นงานประกอบ(assemblies) การสร้างแบบงานสำหรับการผลิต(2D Drawing) นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบเฉพาะทาง เช่น การทำแผ่นคลี่(Sheet Metal) การทำแนวเชื่อม(Weldments) การออกแบบชิ้นงานที่มีผิวงานซับซ้อน(Surfacing) และการออกแบบแม่พิมพ์ จึงทำให้ซอฟแวร์ SolidWorks Standard เป็นซอฟแวร์ที่นิยมมากในปัจจุบัน

SolidWorks Standard ประกอบด้วย

Related Product