021-2936.5222

WHAT'S NEW IN SOLIDWORKS 2017

มีอะไรใหม่ใน SOLIDWORKS 2017

กลับมาอีกครั้งเป็นประจำทุกปีกับสุดยอดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านการเขียนแบบสามมิติ และสำหรับปีนี้ในเวอร์ชั่น 2017  ยังเป็นการครบรอบ 20 ปี ของ SOLIDWORKS อีกด้วย…. SOLIDWORKS เป็นซอฟต์แวร์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมีการเพิ่มความสามารถเข้าไปให้กับซอฟต์แวร์อยู่เสมอ จึงทำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในบรรดาซอฟต์แวร์เขียนแบบสามมิติด้วยกัน เรามาดู 10 อันดับ Top-Ten กันว่าในส่วนของฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานั้นมีอะไรบ้าง?

1. SOLIDWORKS 3D INTERCONNECT

 • สามารถเปิดไฟล์ 3D นามสกุลต่างๆ ได้โดยตรง เพื่อนำเข้ามาใช้งานในโปรแกรม SOLIDWORKS อาทิเช่น Creo®, CATIA® V5, SolidEdge®, NXTM and Inventor® และเก็บรักษา ข้อมูล หรือรายละเอียดต่างๆ ที่ติดมากับไฟล์ต้นฉบับ

BENEFITS

ผู้ใช้งานสามารถนำไฟล์ นามสกุลอื่นๆ มาทำงานร่วมกับ SolidWorks ได้อย่างลงตัว และแก้ไขงานออกแบบ ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

2. IMPROVED LARGE ASSEMBLY PERFORMANCE

 • ด้วยคำสั่ง New Asset Publisher, Ground Mates and Magnetic Mates ช่วยให้การวาง ตำแหน่งต่างๆ ของชิ้นงานทำได้รวดเร็วมากขึ้น
 • สามารถแทนที่ Sub-assembly ด้วยชิ้นงาน Multi-body และจัดเก็บ Reference ของชิ้นส่วน การประกอบ นอกจากนั้นยังสามารถแทนชิ้นงานที่ต้องการแก้ไขได้พร้อมกันในครั้งเดียว

BENEFITS

รวดเร็วในการออกแบบโมเดล Assembly และการจัดวาง ตำแหน่งของเครื่องจักรและ อุปกรณ์

3. MORE POWERFUL MODELING TOOLS

 • คุณสมบัติพิเศษใหม่สำหรับใช้สร้าง Hole Wizard /ความสามารถในการปรับแต่งลักษณะ ของรูเจาะที่หลากหลาย
 • สามารถ Wrap ชิ้นงาน ที่ผิวชิ้นงานไม่เป็นผิวเดียวกันได้, สามารถ Offset 3D curve จากผิวหลายๆ ผิว
 • คำสั่ง Sheet metal รองรับงานพับแบบ 3 แนว พับมุมได้

BENEFITS

รวดเร็ว และง่าย ช่วยลดเวลา ในการประกอบ และเลือก

4. RENDERINGS AND ANIMATIONS GET A BOOST FROM VISUALIZE

 • ใหม่ “Visualize Boost” การ Render ผ่าน Network อย่างง่าย และรวดเร็ว
 • นำเข้า Animation และ Motion studies ที่มาจากไฟล์ SOLIDWORKS ได้
 • รวมเครื่องมือระบุตำแหน่งกล้องจาก SolidWorks และคีย์ลัด
 • Support HTC® ViveTM, Oculus, Google® Cardboard, Samsung®

BENEFITS

พัฒนาความเร็วในการ แสดงผล และมีขั้นตอน การทำงานที่ดีขึ้นระหว่าง การ Render โมเดลการดูผล

5. FASTER 2D DRAWING CREATION

 • สามารถลิงค์ข้อมูลจากในตาราง Bill of material เข้ามาใน Annotation หรือข้อความได้ด้วย ตัวคำสั่งใหม่
 • สามารถแสดง Parameter และ View ต่างๆ บน Drawing กลับด้าน แบบ Mirror ได้
 • แสดงตัวอย่างพื้นผิวของวัสดุบน View Drawing ต่างๆ ได้หลากหลาย ด้วยคำสั่งใน Drawing

BENEFITS

สร้าง Drawing อย่างง่าย และรวดเร็วขึ้น

6. EXPANDED CAPABILITIES FOR MODEL BASED DEFINITION

 • เปรียบเทียบรูปทรงเรขาคณิต และ3D PMI (Product and Manufacturing Information) ระหว่างชิ้นงาน 2 ชิ้น ที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไข
 • สามารถกำหนดค่า DimXpert 3D PMI ได้ง่ายขึ้นในการวาดชิ้นงาน
 • สามารถส่งออกข้อมูลโดยอัตโนมัติในรูปแบบ STEP 242 และ 3D PMI สำหรับงาน CAM และงาน CMM ได้
 • สามารถแนบไฟล์ได้หลายๆ ไฟล์ ในรูปแบบไฟล์ PDF 3 มิติ ในการสร้างแพจเกจข้อมูลทางเทคนิค

BENEFITS

ง่ายต่อการแปลงไฟล์ 2D drawings ไปยัง Model-Based Definition (MBD) และ Model-Based Enterprises (MBE)

7. ELECTRIFYING ELECTRICAL/ELECTRONIC DESIGN

 • ในงานอิเล็กทรอนิกส์สามารถสร้างวงจรจาก Spreadsheet ได้อัตโนมัติ
 • มีอุปกรณ์ต่างๆ ในงานอิเล็กทรอนิกส์ให้เลือกใช้
 • PCB ประสานงานออกแบบระหว่างการเขียน Schematic และการออกแบบ Board Layout สามมิติ

BENEFITS

เพิ่มความสามารถในงาน ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการผลิตที่ดีขึ้น

8. SIMPLIFYING DESIGN VALIDATION

 • Simulation : สามารถแสดงผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ทั้ง Stress และ Displacement ในหน้าต่าง SOLIDWORKS พร้อมกับชิ้นงานอื่นๆ ได้ ทำให้การแสดงผลลัพธ์ดูง่ายและเหมือนจริงมากยิ่งขึ้น, การวิเคราะห์ Nonlinear Buckling ในงานโครงสร้าง สามารถกำหนดการสัมผัสกันแบบ No penetration ได้ดีมากขึ้นในกรณีผิวมีการไสลด์กัน โดยการเลือก Arc Length Control Method
 • Plastics : เปิดเกจวาล์วอัตโนมัติ (Automatic Valve Gates) เมื่อเราเลือก Valve Open Range เป็น Automatic โปรแกรมจะคำนวณเวลาที่วาล์วเปิดอัตโนมัติได้, คำนวณน้ำหนักของชิ้นงานฉีดได้ ส่วนงานพลาสติก นอกจาก Gate temperature สำหรับ Gate freeze สามารถนำ Part Mass มาใช้สำหรับกำหนดค่าความดันได้
 • Flow : เพิ่มความสามารถในการกำหนดจำนวนตัวแปรเพื่อใช้วิเคราะห์ Optimization เวอร์ชั่น ก่อนหน้านี้กำหนดได้เพียงตัวเดียว ในเวอร์ชันนี้กำหนดได้มากขึ้น

BENEFITS

ลดเวลาในการทำการวิเคราะห์ลง เพิ่มความสามารถในการจัดการ กับงานวิเคราะห์ได้สะดวกและ ง่ายมากยิ่งขึ้น ทำให้ผลที่ได้จาก การวิเคราะห์มีความถูกต้องสูงขึ้น แสดงผลได้สวยและสมจริงมากขึ้น

9. INTEGRATING DESIGN AND MANUFACTURING

 • 3D Printer : สามารถนำเข้า และส่งออกข้อมูลในรูปแบบ 3MF และนำเข้าไฟล์ Mesh data ได้
 • Inspection : การกำหนดบอลลูนเอง และการกำหนดบอลลูนโดยโปรแกรมช่วยเลือก
 • Costing : การคิดต้นทุนสำหรับการผลิตได้ทันทีจากเครือข่ายการผลิต My. SolidWorks Manufacturing Network

BENEFITS

เพิ่มสมรรถนะความสามารถของ SOLIDWORKS สำหรับการผลิต Manufacturing ecosystem.

10. IMPROVED DATA MANAGEMENT AND COLLABORATION

 • SOLIDWORKS PDM : เพิ่มความสามารถในส่วน Version overwrite; Rollback with references; Improved viewing
 • SOLIDWORKS PDM Professional : สามารถ Synchronize ในส่วนของ Database
 • eDrawings® : เพิ่มเติมในส่วนของ AR สำหรับ Android, มีการเพิ่มคำสั่ง 3D Views และสร้างคำอธิบาย Annotation views สำหรับงานประกอบชิ้นงาน Assemblies รายละเอียดส่วนประกอบ Component descriptions คำสั่งสร้างรอยเชื่อม Weld beads และคำสั่ง Undo/redo

BENEFITS

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ร่วมกันในระดับต่างๆ และจัดการ ข้อมูล