021-2936.5222

Subscription

Professional friend who you can trust.

ทีมงานคุณภาพ

 • บริษัท แอพพลิแคด ได้มีผู้เชี่ยวชาญพิเศษ(Technical Support) มากกว่า 30 คน ที่พร้อมให้ปรึกษาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้านการออกแบบ การใช้งาน SOLIDWORKS โดยทีมงานดังกล่าว ได้รับการรับรองจาก SOLIDWORKS มากที่สุดในประเทศไทย
 • ตัวอย่าง Certificate ประเภทต่างๆ ที่ Technical Support ของบริษัท แอพพลิแคด ได้รับการรับรอง
CTSP (Certified Training and Support Provide) icon-small-solidworks  Certified SOLIDWORKS Training Specialist
icon-small-solidworks  Certified SOLIDWORKS Mechanical Design Specialist
icon-small-solidworks  Certified SOLIDWORKS Professional
CAAP (Certified Advanced Analysis Provider) CAAP-1  Certified SOLIDWORKS Simulation Training Specialist
CAAP-2  Certified SOLIDWORKS Flow Simulation Advanced Professional
CAAP-1  Certified SOLIDWORKS Simulation Advanced Professional
CASP (Certified Documentation Services Provider) CASP  Certified Data Management Specialist
CASP  Certified Data Management Professional
CDSP (Certified Documentation Services Provider) CDSP  Certified SOLIDWORKS Composer Specialist
Other Certifications other-1 Certified SOLIDWORKS Specialist – Electrical
other-2 Certified SOLIDWORKS Specialist – Plastics

การันตรี คุณภาพด้านการอบรม (Training Center)

สำหรับท่านที่อยู่ในบริการ Subscription
 • ท่านสามารถใช้ e-coupon ในการอบรมการใช้งาน SOLIDWORKS หลักสูตรต่างๆ ได้ ซึ่งในการอบรมนี้ ท่านจะได้รับการอบรมการใช้งานโดยศูนย์อบรม SOLIDWORKS ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และได้รับการรับรองจาก SOLIDWORKS Corporation โดยหลักสูตรการสอนทุกหลักสูตร ถูกสอนโดยอาจารย์ผู้มีประสบการ์ณการใช้งาน SOLIDWORKS ที่ผ่านการสอบ CSWP(Certified SolidWorks Professional) ซึ่งเป็นการการันตี ถึงความสามารถในการใช้งาน SOLIDWORKS
สำหรับบุคคลทั่วไป สนใจทดลองใช้ หรือเรียนรู้เพิ่มเติม
 • Free Training 1 วัน สอนการใช้งาน SOLIDWORKS เบื้องต้น
 • Webinar เรียนออนไลน์ ฟรีฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • AppliCAD Channel: รายการดีดีที่ให้ความรู้ด้านการออกแบบทาง http://www.youtube.com/applicad
 • Hang Out on Air: งานสัมมนาออนไลน์ ที่ให้ความรู้ด้านการออกแบบ (Special Course)

สิทธิประโยชน์จากการบริการ Subscription Service

Software Update

 • การบริการอัพเกรด หรือ ติดตั้งเวอร์ชั่นใหม่ ของซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS เพื่อเสริมประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS ให้ทำงานได้ดีขึ้น รวดเร็วขึ้น ซึ่งการบริการดังกล่าวนี้ ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดใด ตลอดการต่อ Subscription Service

Free Training

 • บริษัทแอพพลิแคด ได้จัดทำระบบ e-coupon เพื่อให้ท่านรับความสะดวก สบายในการลงทะเบียนเรียนการใช้งานของโปรแกรมตามสิทธิ ที่ท่านได้รับจากแต่ผลิตภัณฑ์ โดยท่านที่ได้รับสิทธิ์ สามารถ Retraining ได้ตลอดอายุการต่อ Subscription Service (ทางบริษัทสงวนสิทธิ์สำหรับท่านเดิมที่เคยมาเรียนแล้วเท่านั้น) ** รายละเอียดคอร์สที่เรียนจะขึ้นกับแพคเกจของซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS ที่ท่านใช้บริการ Subscription Service
 • ท่านจะได้รับ AppliCAD Menu (APP MENU) แอพพลิเคชั่นดีดีที่ สอนให้ท่านสามารถใช้งาน SOLIDWORKS ได้อย่างรวดเร็ว และ สอนเคล็ดลับการใช้ SOLIDWORKS ซึ่ง App Menu นี้ จะเป็นเมนูที่คอยอยู่เคียงข้างคุณตลอดการทำงานบนซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS ทำให้ท่านรู้สึกได้ใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ทำให้ท่านเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้น เนื่องจากทุกอย่างที่สอนเราสอนเป็นภาษาไทย

Subscription Activity

 • ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษของทางบริษัท ที่จัดขึ้นเพื่อ สมาชิก Subscription Service โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ อีกทั้งท่านยังได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อีกมากมาย

Services

 • บริษัทแอพพลิแคด พร้อมให้คำปรึกษา และช่วยแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ จากการใช้ซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS ซึ่งทางบริษัทได้เตรียมช่องทางการรับคำปรึกษาไว้ 3 ช่องทางดังนี้
 • Hot – Line supports คือ การบริการให้คำปรึกษาต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้งาน (Application and New Feature) ของซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS ทางโทรศัพท์ ในเวลาทำการ ตั้งแต่ เวลา 8.30 – 17.00 น. ที่หมายเลข Hotline 02-744-9044 และช่องทาง Line Application
 • On-Line Supports คือ การให้บริการ Remote Access สำหรับ Upload หรือ Download File ผ่าน Internet เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ของซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS ได้ทันที ซึ่งบริการดังกล่าว ลูกค้าต้องยินยอมให้ทางเจ้าหน้าที่ติดตั้งโปรแกรม และอนุญาตให้เข้าควบคุมเครื่องของลูกค้าได้
 • On – Site supports คือ การบริการด้วยผู้เชี่ยวชาญไปให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการแก้ปัญหาร่วมกับบุคคลากรของลูกค้า เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและตรงตามความต้องการ