021-2936.5222

SYNCHRO PROFESSIONAL

ยกระดับสู่ความเป็นผู้รับเหมามืออาชีพ กับโซลูชันที่ช่วยงานวางแผนการก่อสร้างแบบ 4 มิติ ช่วยให้บริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามงาน ตามแผนงานที่กำหนดไว้

Synchro Professional

โซลูชันที่ช่วยงาน วางแผนการก่อสร้างแบบ 4 มิติ ช่วยให้บริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามงาน ตามแผนงานที่กำหนดไว้ พร้อมจำลองกระบวนการก่อสร้าง ให้เห็นก่อนลงมือก่อสร้างจริง ช่วยทำให้เจ้าของโครงการ เข้าใจแผนงานก่อสร้าง ได้ง่ายขึ้น และเข้าใจตรงกัน และยกระดับการทำงานของผู้รับเหมา

Synchro Professional ช่วยให้ผู้รับเหมา กำหนดแผนงาน วางแผนงานต่าง ๆ ที่เกียวข้องกับกระบวนการก่อสร้าง ทั้งหมด โดยแสดง การวางแผนงานใน Gantt chart ให้เห็นเป็นรูปธรรม ในลักษณะ แอนิเมชัน ทำให้เข้าใจกระบวนการก่อสร้างทั้งหมด ของ โครงการได้อย่างชัดเจน

Synchro Professional ถือเป็นการปฎิวัติ การวางแผนงานก่อสร้างแบบเดิม ๆ ที่ใช้เพียง Gantt chart จากโปรแกรม Oracle Primavera, Microsoft Project, Microsoft Excel, PMA Netpoint, Asta Powerproject โดยนำ แผนงานแต่ละอัน มาเชื่อมโยงกับโมเดล งานก่อสร้าง 3 มิติ ที่สามารถนำเข้ามาจากโปรแกรม 3 มิติ ต่าง ๆ (AutoCAD, 3DMax, Sketchup, ArchiCAD, REVIT, ….) แล้วทำการแสดงผล โมเดล ย่อย ๆ ตามแต่ละงานที่ กำหนด เวลาไว้ จึงทำให้เดินเป็น ภาพแอนิเมชัน การจำลองลำดับการก่อสร้าง ของโครงการนั้น ๆ

Synchro Professional มีฟังก์ชันช่วยตรวจสอบการชน หรือซ้อนทับของโมเดล ที่นำเข้ามา เพื่อให้ผู้วางแผน เห็นถึง โอกาสที่จะเกิด ข้อผิดพลาด ในการทำงานได้ล่วงหน้า ซึ่งสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที

ด้วยภาพแอนิเมชัน ที่แสดงต่อ เจ้าของโครงการ หรือผู้ตัดสินใจ ทำให้ คุณกลายเป็นผู้รับเหมาที่ น่าเชื่อถือ มีความชัดเจนในการทำงาน สร้างความเชื่อมั่นแก่บริษัทรับเหมาของคุณ อีกทั้ง การสื่อสารที่ชัดเจน เข้าใจตรงกัน ระหว่าง ผู้รับเหมาหลัก และ ผู้รับเหมาช่วง ที่ต้องทำงานร่วมกัน ตลอดโครงการ

Related Product

[sb_slider_vc alias=”related_synchro”]