Chat with us, powered by LiveChat

       48 ปี แห่งการเป็นผู้นำเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “SUTEE GROUP” จากธุรกิจผลิตฝาถังชนิดต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและยานยนต์ เราได้สั่งสมความเชี่ยวชาญในการผลิตฝาถังหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น ฝาถังแรงดัน ฝาแท็งค์น้ำมัน ฝาแท็งค์ก๊าซ LPG ฝาถังแรงดันในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน “SUTEE GROUP” ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของงานด้านโลจิสติกส์

Read more