Chat with us, powered by LiveChat

SOLIDWORKS Authorized Reseller | AppliCAD IndonesiaUncategorizedภาพบรรยากาศ : แอพพลิแคดร่วมสนันสนุนการศึกษาใช้ BIM เพื่ออนาคตอุตสาหกรรมก่อสร้าง

Oct

3

2016

ภาพบรรยากาศ : แอพพลิแคดร่วมสนันสนุนการศึกษาใช้ BIM เพื่ออนาคตอุตสาหกรรมก่อสร้าง

 

เนื่องด้วยการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการก่อสร้างขณะนี้กำลังมุ่งไปสู่การใช้แนวคิด Building Information Modeling (BIM) เพื่อการบริหารจัดการโครงสร้างการก่อสร้าง การประมาณราคาและการควบคุมความสามารถในการก่อสร้าง และด้วยปัจจัยดังกล่าวบริษัท แอพพลิแคด จำกัด ร่วมกับดร. สุรางคา ตรังคานนท์ ภาควิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรียนเชิญคุณชนินทร์ อัยรักษ์ กรรมการผู้จัดการ  บจก. DCS Associates บริษัทที่ปรึกษางานทางด้านโครงสร้างและงานวิศวกรรมโยธา มาบรรยายให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์ในหัวข้อ “แนวคิดการใช้ Building Information Modeling (BIM) เพื่อการประมาณราคา โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรม ArchiCAD” เพื่อให้ความรู้ดังกล่าวแก่นักศึกษาภาควิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 4 นำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและนำไปเป็นพื้นฐานประสบการณ์ในการทำงานในอนาคตเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในภายภาคหน้า

dcs-associates_02

dcs-associates_04

dcs-associates_01   dcs-associates_05 dcs-associates_06