Chat with us, powered by LiveChat

SOLIDWORKS Authorized Reseller | AppliCAD IndonesiaUncategorizedแอพพลิแคดร่วมม.สุโขทัย จัดสัมมนา “นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์”

Feb

11

2016

แอพพลิแคดร่วมม.สุโขทัย จัดสัมมนา “นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์”

       บริษัท แอพพลิแคด จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ภายใต้โครงการศูนย์บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ทราบถึงนวัตกรรมสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สื่อผสมสมัยใหม่ การพิมพ์ดิจิทัล เทคโนโลยีการพิมพ์สมัยใหม่ และนวัตกรรมการพิมพ์สามมิติ (3D Printing) งานได้ทำการจัดขึ้น 3 ครั้ง

ครั้งที่ 1 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
ครั้งที่ 2 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ครั้งที่ 3 วันที่   3 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี

ท่านที่มาร่วมงานจะได้ฟังบรรยายและเสวนากับผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาชีพการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ชมการสาธิตระบบการพิมพ์สามมิติพร้อมได้ฝึกปฏิบัติจริง และได้รับชิ้นงานจากการพิมพ์ 3 มิติภายในงาน