Chat with us, powered by LiveChat

SOLIDWORKS Authorized Reseller | AppliCAD IndonesiaUncategorizedแอพพลิแคด ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดสัมมนาเพื่อการศึกษา

Feb

12

2016

แอพพลิแคด ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดสัมมนาเพื่อการศึกษา

แอพพลิแคด ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดงานอบรมการใช้งานโปรแกรม SolidWorks และ SolidCAM กับการใช้เครื่องจักร CNC ให้กับคณะอาจารย์ น้องๆ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้เกี่ยวกับงานออกแบบ รวมถึงการใช้โปรแกรมที่ช่วยให้งานกัด (เครื่อง CNC) ใช้งานได้ง่าย สะดวก ประหยัดทั้งทุน และประหยัดทั้งเวลา สำหรับรุ่นที่ 1 จัดเมื่อวันที่15 – 17 ธันวาคม 2557 และรุ่นที่ 2 จัดเมื่อที่ 22 – 24 ธันวาคม 2557 สำหรับท่านใดที่สนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โปรแกรม SolidCAM กับการใช้เครื่องจักร CNC สามารถเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://applicadthai.com/business/solidcam 

แอพพลิแคด ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดสัมมนาเพื่อการศึกษา SolidCAM CNC SolidCAM CNC